ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรดเฝ้าระวัง รับมือน้ำท่วมฉับพลัน
เนื่องด้วยปริมาณน้ำฝนสะสม ส่งผลให้ น้ำทะเลหนุนสูง น้ำในแม่น้ำท่าจีน จะดันเข้ามาในคลองสาขา ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วม 
โปรดเฝ้าระวัง!!! สำหรับบ้านเรือนประชาชน ที่อยู่บริเวณคลองสาขาของแม่น้ำท่าจีน 
และตลอดแนวฝั่งแม่น้ำท่าจีน ให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน
ด้วยความห่วงใยจาก...องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม