ข่าวประชาสัมพันธ์
ท่านที่มีคิววันฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 วันที่ 30กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอความร่วมมือท่าน!!! นำสำเนาบัตรประชาชนมายื่น ณ จุดลงทะเบียน ในวันที่นัดหมายด้วย
สอบถาม