ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ที่เคยฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” กับทาง อบจ.นครปฐม ใน “เข็มที่ 1”แล้ว “เข็มที่ 2” ไม่ได้มารับวัคซีนตามวันที่นัดหมายหากต้องการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 แจ้งข้อมูลของท่าน กับ อบจ.นครปฐม
สอบถาม