ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี
สำนักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 เมษายน 2565