ข่าวประชาสัมพันธ์
ในช่วงนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูของมรสุม หลายพื้นที่ต้องประสบภัยน้ำท่วมที่ไม่อาจคาดเดาเมื่อน้ำมาถึงได้ ฉะนั้น ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเมื่อน้ำท่วมบ้าน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
สอบถาม