ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-04-26] ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น บริเวณชั้น ๒ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม