ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-04-27] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮดรอลิค ฮิตาชิ ZX 200 ทะเบียน ตค 198 นฐ และรถขุดไฮดรอลิค แคตเตอร์พิลล่าร์ 320 รวม 2 คัน จำนวน 10 รายการ
สอบถาม