ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2017-09-12]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 77/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 1 ต.สามควายเผือกฯ