ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2018-06-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 51 คนฯ