ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2018-08-06]ยกเลิกโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระฯ