อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2018-08-15]ยกเลิกโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ