อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2018-08-31]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการฯ