ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2018-09-03]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก รอบบริเวณอาคารสถานที่ภายในสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมฯ