ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2018-09-07]ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง (4 ประตู) ยี่ห้อมาสด้าฯ