ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2018-09-10]ประกาศผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 4 คันฯ