ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2018-11-06]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร ลงวันที่ 2 พ.ย. 61