ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-01-03]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ต.สระกระเทียม เชื่อมต่อ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม