ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-01-14]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2561