อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-04-30]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาร่วมใจพัฒนา หมุ่ที่ 8,1 ต.ตลาดจินดา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.คลองจินดา อ.สามพราน