อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-05-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหากำแพงไฟ พร้อมประดับไฟฟ้าหลายสีรอบบริเวณงานมหรสพสมโภช ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค. 62