อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-06-14]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ