อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-06-26]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถเกรดเดอร์ แคตเตอร์พิลล่าร์ 140G