อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2020-01-09]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรมัน-เทียนดัด หมู่ที่ 1,2,5 ต.ท่าข้าม เชื่อมต่อ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน