ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2021-08-13]ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 42 คน สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตั้งแต่วันที่ 16-31 สิงหาคม 2564
สอบถาม