ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2022-01-19] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เพื่อใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 3 รายการ