การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบางพระ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม