อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองสัมปทวนซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม