การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรืมเหล็ก ข้ามคลองบางไกรซ้อน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม