การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงดิน คสอ.เสียบคลองแยกท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม