การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายวัดดอนขนาก หมู่ที่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม