อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองลำยายหอมใหญ่ หมู่ที่ 2,4 ต.ดอนยายหอม เชื่อมต่อ ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม