การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหมู่ที่ 2 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม