อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้าง กำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 5,6 ตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม