การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกต้นมะขาม-วังไม้แดง หมู่ที่ 14 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม