อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560