อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบถนนบางประแดง ซอย 3 หมู่ 3 ถนนบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม