การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคและรถเครนฯ ขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืชในลำคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม