อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคและรถเครนฯ ขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืชในลำคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม