อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าเรือ – บางพระ หมู่ที่ 15 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม