การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคพร้อมโป๊ะ และรถเครนสำหรับยกฯ ตามโครงการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำท่าจีน บริเวณสะพานบุญรัฐประชานุวัฒน์ ตำบลสามพราน ถึงบริเวณวัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม