อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง บ้านตลาดบางไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม