อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต สาย หมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 - 5 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม