อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

ขุดลอกคลองพระประโทน บริเวณหลังเทศบาลตำบลธรรมศาลาและซอยเทศบาล 1/2 (ซอยโรงชอล์ค) หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม