การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

ปรับเกรดถนนลูกรังและหินคลุกภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม