การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หมู่ที่ 3,11 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม