การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอนันทมหิดล ณ โรงพยาบาลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม