การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนยายหอม หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม