กิจกรรม
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และภรรยา พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ. ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการเครือข่ายชุมชนป้องกันยาเสพติด ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และภรรยา พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ. ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการเครือข่ายชุมชนป้องกันยาเสพติด ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดย อบจ.นครปฐม ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เพื่อจัดโครงการอบรมดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 5,172,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 600 หมู่บ้านๆ ละ 50 คน
นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้กล่าวว่าเป็นสิ่งดีที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดได้จัดโครงการดังกล่าว เพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นสิ่งที่คนในชุมชนต้องร่วมมือกันเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไป ขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ และขอให้การอบรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สอบถาม