กิจกรรม

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 อบจ.นครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และภรรยา ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม
โดย อบจ.นครปฐม ได้สนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาศักยภาพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
ในครั้งนี้ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และภรรยา ได้ร้อยสร้อยข้อมือ โดยให้มีการประมูลเพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนให้กับกองทุนคนพิการ โดย นายเอกภพ แพรอัตถ์ ได้ประมูลสร้อยข้อมือที่ท่านนายก อบจ. เป็นผู้ร้อย เป็นเงินจำนวน 4,000 บาท และ นายณฐพล ไทรไกรกระ เลขานุการนายก อบจ.นครปฐม ได้ประมูลสร้อยข้อมือที่ภรรยาท่านนายก อบจ. เป็นผู้ร้อย เป็นเงินจำนวน 7,000 บาท