กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 อบจ. นครปฐมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม