กิจกรรม
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกับกรมประมง สถานีพัฒนาที่ดิน และอบต.บางหลวง จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกหญาแฝก
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกับกรมประมง สถานีพัฒนาที่ดิน และอบต.บางหลวง จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกหญาแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
สอบถาม